EnglishSlovak

Nemecky-ovciak.sk

shop.nemecky-ovciak.sk
shop.nemecky-ovciak.sk

Vyhľadávanie jedincov plemena nemecký ovčiak

.::.

Zaregistruj se a získej vstupní bonus, kerý nabízí oblíbené kasino online. Hry poker, automaty nebo ruleta jsou tu jen pro tebe. Kdo nehraje, nevyhraje.

Mediálny partner magazínu Kynologická revue

Kynologická revue

Najnovšie články

» Súhrnný výkaz prebytočného hnuteľného majetku štátu

Ministerstvo vnútra SR, odbor kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru vyhlasuje v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponuku na predaj prebytočného hnuteľného majetku štátu, služobných psov, plemena nemecký ovčiak. Jedná sa o služobných psov vrátených z výkonu služby z dôvodov zdravotných, exteriérových a povahových vlastností, ako i služobných psov nadpočetných.


» Školenie výcvikár-figurant

Ján Tóth Z Polytanu SK organizuje školenie výcvikár-figurant.

Miesto konania: výcvikové stredisko Malý Lapáš č.1
Termín: 14.-16.10.2011
Inštruktor: Ján Tóth
Skúšajúci za ZŠK SR: Rudolf Danek
Poplatok: 30,-€
Poplatok za skúšku a preukaz ZŠK SR: 16,60,-€
Strava: 30,-€
Ubytovanie: 15,-€ osoba/noc

» TRENDOG CUP I. kolo POBEDIM podľa SVV-1, IPO-1

V sobotu 16. apríla sa v Pobedime na futbalovom ihrisku konalo 1. Kolo TRENDOG CUPU podľa SVV1, IPO1 so zadaním skúšky.
Kategóriu SVV1 posudzoval p. Viliam Ružička a kategóriu IPO1 posudzoval p.Jozef Adamuščin .V kategórii IPO1 nastúpili 3 pretekári , v kategórii SVV1 nastúpilo 5 pretekárov.

» TRENDOG CUP je späť!

Mnohý priaznivci športovej kynológie si pamätajú na majstrovstvá trenčianského kraja TRENDOG cup , ktoré prebiehali v sezóne 2006 a 2007. Bola to viac kolová liga jednotlivcov podľa kategórie SVV1 a IPO1. Po dohode s regionálnym výrobcom krmív a niektorými kynologickými klubmi sme sa rozhodli o oživení tejto súťaže.

» 19. ročník preteku Prašických kynológov

a
Zoborská kynologická liga 2010


V sobotu 2.10.2010 sa na futbalovom štadióne OKF Prašice konal ďalší ročník preteku podľa SVV1 a IPO 1 bez zadania skúšky. Pretek Prašických kynológov je súčasťou Zoborskej kynologickej ligy, ktoré pozostáva z piatich pretekov.

Na Prašickom preteku sa predstavilo celkom 14 pretekárskych dvojíc, z toho 12 pretekalo podľa slovenského skúšobného poriadku (SVV) a dve podľa medzinárodného skúšobného poriadku (IPO). Výkony posudzovali p. Ivan Palec (SVV1) a p. Štefan Drlička (IPO1). Prevládalo plemeno nemecký ovčiak. Stopovalo sa na oráčine s nízkym porastom ďateliny.

Víťazom Prašického preteku podľa SVV1 sa stala dvojica Ladisla Tóbl so psom Bruno, na 2. mieste sa umiestnil psovod Karol Korytár so psom Quatro a 3. miesto obsadil Peter Kmeť so psom Portos. V kategórii podľa IPO súťažili iba dve dvojice.

» Informácia o zmenách v medzinárodných pravidlách Obedience (C.A.C.I.OB) platných od 1.1.2011

Generálny výbor FCI na svojom zasadaní v Madride 24 Februára 2010 schválil zmeny v medzinárodných pravidlách pre účasť na skúškach a pretekoch Obedience v medzinárodnej triede s titulom C.A.C.I.OB – OB3. Nové pravidlá nadobudnú účinnosť 1.1.2011 a platné budú do 31.12.2015. Úplné znenie nových pravidiel v slovenskom jazyku bude zverejnené aj na oficiálnej slovenskej stránke www.dog-obedience.sk.
Stručný prehľad zásadných zmien:

» Metodika výcviku Obedience – 5. časť

Cvik 5 – Privolanie

Koeficient: 4
Maximálny počet bodov: 40

Maximálny počet povelov:
3 povely v OBZ, (4 povely ak si pes predsadá),
5 povelov v OB1 a OB2, (6 povelov ak si pes predsadá),
6 povelov v OB3 (7 povelov ak si pes predsadá).

Pomôcky: 2 kužele na vytýčenie trasy privolania.

Vykonanie cviku:
OB Začiatočníci: Cvik začína základným postojom. Na pokyn stewarda psovod ukladá psa do ľahu a odíde 20 m vo vyznačenom priamom smere. Východiskový bod, kde pes zostáva v polohe SFINGA a koniec úseku, kde sa zastaví psovod na pokyn stewarda čelom ku psovi, sú vyznačené kužeľmi. Na pokyn stewarda psovod psa privoláva. Privolanie môže byť vykonané dvoma spôsobmi: priamo k ľavej nohe psovoda, alebo s predsadnutím psa pred psovoda za použitia dvoch povelov: „Ku mne“ a „K nohe“.

» Metodika výcviku Obedience – 4. časť

Cvik 4 – Odloženie za pochodu

Koeficient: 3
M aximálny počet bodov: 30
Maximálny počet povelov: 3 povely v OB Z a OB1, 5 povelov v OB2, 7 povelov v OB3
Pomôcky: 4 kužele

Vykonanie cviku:
OB Začiatočníci: Cvik sa vykonáva na trase dlhej 15 metrov vyznačenej na koncoch kužeľmi - prvý je umiestnený na východiskovom bode a druhý označuje koniec úseku. Na pokyn stewarda psovod vydá povel „K nohe“ a spolu so psom vykročia v priamom smere k druhému kužeľu. Približne v polovici úseku medzi kužeľmi na pokyn stewarda psovod odkladá psa do ľahu. Pes by mal okamžite, rýchlo v priamom smere zaujať polohu „Ľahni“ bez toho, aby psovod prerušil, alebo zmenil spôsob chôdze, alebo sa obzrel. Poloha SFINGA je povinná. Pes musí zaujať polohu „Ľahni“ skôr, než psovod obíde kužeľ. Psovod pokračuje v chôdzi v priamom smere, obchádza kužeľ zľava, t.j. míňa kužeľ po svojej pravej ruke a pokračuje v priamom smere okolo ďalšieho kužeľa. Ku psovi pristupuje sprava zozadu a bez zastavenia vydá (bez pokynu stewarda) povel „K nohe“. Obaja následne pokračujú k druhému kužeľu, kde cvik končí v základnom postoji. Pes musí zastaviť bez povelu v momente, keď zastaví psovod.

» Metodika výcviku Obedience – 3. časť

Skúšobný poriadok definuje hlavné zásady cvikov, avšak nemôže plne vystihnúť nové trendy vo vývoji športovej kynológie. Tie stanovujú svojím hodnotením akreditovaní rozhodcovia na vrcholových medzinárodných podujatiach.
Hodnotenie cviku 3 Chôdza pri nohe psovoda predstavuje cca 8 % z celkového súčtu hodnotenia všetkých cvikov. Štýl akým pes chodí, má vplyv na bodové ohodnotenie cvikov 4 Odloženie za pochodu a 6 Vyslanie do štvorca.

» Metodika výcviku Obedience – 2. časť

V nasledujúcich častiach budem popisovať postupy pre štandardných psov v základných situáciách. Nie je možné v niekoľkých na seba nadväzujúcich častiach prezentovať všetky postupy pre rôzne povahy a typy psov, tak ako nie je možné použiť iba jednu šablónu vo výcviku. Treba prihliadať na odlišnosti, plemeno, povahu, temperament, vycvičenosť, vek psa a ďalšie skutočnosti, ktoré ovplyvňujú samotný výcvik.
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 /

http://nemecky-ovciak.sk